PROJEKTY LUKÁŠ

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví.

O nás

Jsme tým specialistů na projektovou činnost.

Naše práce spočívá v plánování, organizaci a koordinaci aktivit potřebných k úspěšnému dokončení projektů. Sledujeme aktuální trendy a přístupy a využíváme moderní nástroje a technologie, abychom zajistili, že každý projekt, na kterém pracujeme, je úspěšný. Naše práce je založena na důkladné analýze a porozumění vašim potřebám, abychom mohli navrhnout a implementovat řešení, která vám přinesou nejlepší výsledky.

Naše
služby

Plánování projektů

Identifikace cílů projektu a sestavení projektového plánu až po plánování rozpočtu a časových harmonogramů.

Koordinace projektu

Řízení všech aktivit a členů týmu, komunikaci s klienty a dalšími zainteresovanými stranami a zajištění, že všechny části projektu spolupracují efektivně.

Kontrola kvality

Monitorování a hodnocení kvality pracovních výstupů projektu, aby se zajistilo, že splňují stanovené standardy a požadavky.

Řízení rizik

Identifikace, analýza a plánování opatření k minimalizaci rizik, která by mohla mít negativní dopad na projekt.

Reference

Prohlédněte si naše reference, v oboru máme bohaté zkušenosti a věříme, že následující ukázky Vám to jen potvrdí.

Kontakt

Spolupráce:
Ing. arch. Radomil Harazim – architektonické studie, vizualizace, územní studie, interiér design, parková architektura.
Ing. Michal Puszkailer – projektant pozemních staveb
ARCHITEKT:
ING. ARCH. RADOMIL HARAZIM
ČKAIT-01293
 
PROJEKTANT:
ING. MICHAL PUSZKAILER
ČKAIT-0011784
 
ING. LUKÁŠ STŘÍŽ
TEL. 778403601
EMAIL: projektylukas@gmail.com