Kontakt

Spolupráce:
Ing. arch. Radomil Harazim – architektonické studie, vizualizace, územní studie, interiér design, parková architektura.
Ing. Michal Puszkailer – projektant pozemních staveb
ARCHITEKT:
ING. ARCH. RADOMIL HARAZIM
ČKAIT-01293
 
PROJEKTANT:
ING. MICHAL PUSZKAILER
ČKAIT- 0011784
 
ING. LUKÁŠ STŘÍŽ
TEL. 778403601
EMAIL: projektylukas@gmail.com